Välkommen till AGERA omsorg

 

 

Vår vision är att ge ett tydligt bidrag till svensk vård och omsorg. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet till personer med behov av hemtjänst, och visa hur kombinationen av evidensbaserade metoder och en individuell centrerad vård och omsorg kan ha en avgörande positiv betydelse i den enskildes vardag och upplevelse av välbefinnande.

Vår målsättning är att bedriva Göteborgs bästa hemtjänst med hjälp av de bästa medarbetarna.

Vi arbetar utifrån ”Individuell centrerad” förhållningssätt för att ge en god vård och trygg omsorg till våra kunder.


"Värdegrunderna som verksamheten vilar på är Kunskap, Respekt, Ansvar och Medkänsla."

 

Kunskap

Arbetet ska grunda sig i adekvat kunskap om människan, dess behov och dess sociala värld. Vi utvecklas genom att ständigt sträva efter att förnya och förbättra vår kunskap, både teoretiskt och praktiskt.

Respekt

Respekten inför varje människas unika värde och dess rättighet till ett värdigt liv. Vår människosyn grundar sig i total jämlikhet där alla oavsett etnicitet, religion, klass, kön, sexualitet eller bakgrund har rätt till samma respekt och rättighet att sträva efter och uppnå ett värdigt liv.

Ansvar

I vårt arbete värdesätter vi högt det ansvar vi har bilvit betrodda med och tar det på största allvar. Ansvaret att ge bästa möjliga vård och omsorg till våra placerad. Ansvaret att vara goda förebilder och ledare som ger den trygghet och stabilitet som varje individ behöver.

Medkänsla

Vår människosyn grundas i ett empatiskt förhållningssätt. Att aldrig försumma den enskildes unika upplevelse; att alltid ha hjärtat med i våra mänskliga möten som skall präglas av medkänsla

Så här går det till att få ett biståndsbeslut

 

ARBETA HOS OSS