VÄLKOMMEN

Vi erbjuder vård och omsorg som är personligt utformad efter individens behov och önskemål i Göteborg Stad. Med mångårig erfarenhet och ett genuint engagemang skapar vi en trygg och omsorgsfull vardag för dig.

KONTAKT

AGEAR omsorg

Storgatan 41
411 38 Göteborg

Tel: 010-471 10 31

E-post: info@ageraomsorg.se


Vår vision är att ge ett tydligt bidrag till svensk vård och omsorg. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet till personer med behov av hemtjänst, och visa hur kombinationen av evidensbaserade metoder och en individuell centrerad vård och omsorg kan ha en avgörande positiv betydelse i den enskildes vardag och upplevelse av välbefinnande.

Vår målsättning är att bedriva Göteborgs bästa hemtjänst med hjälp av de bästa medarbetarna.

Vi arbetar utifrån ”Individuell centrerad” förhållningssätt för att ge en god vård och trygg omsorg till våra kunder.


"Värdegrunderna som verksamheten vilar på är Kunskap, Respekt, Ansvar och Medkänsla."

Kunskap

Arbetet ska grunda sig i adekvat kunskap om människan, dess behov av meningsfullhet och sammanhang. Vi utvecklas genom att ständigt sträva efter att förnya och förbättra vår kunskap, i evidensbaserad praktik.

Respekt

Respekten inför varje människas privata och personliga integritet. Vår människosyn grundar sig i total jämlikhet där alla oavsett etnicitet, religion, klass, kön, sexualitet eller bakgrund har rätt till samma respekt och rättighet att sträva efter och uppnå ett värdigt liv.

Ansvar

I vårt arbete värdesätter vi högt det ansvar vi har blivit betrodda med och tar det på största allvar. Ansvaret att ge bästa möjliga vård och omsorg till våra kunder. Genom god kvalitet skapa trygghet och stabilitet som varje individ behöver.

Medkänsla

Vår människosyn grundas i ett empatiskt förhållningssätt. Att aldrig försumma den enskildes unika upplevelse; genom god bemötande alltid ha hjärtat med i våra mänskliga möten som skall präglas av medkänsla.